Gå til innhold

Universell utforming av nettsider

Universell utforming av nettsider handler om å utvikle nettsider som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonshemming eller andre forutsetninger.

Illustrasjon universell utforming

I norge befinner det seg over 600 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne og fra 2021 skal alle løsninger, uansett anskaffingstidspunkt, følge kravene om universell utforming.

Universell utforming betyr å sikre at nettsider er tilgjengelige og brukervennlige for alle, inkludert personer med nedsatt syn, hørsel, bevegelse, kognitive funksjoner og andre funksjonshemninger.

Å ha en universelt utformet nettside er viktig for flere grunner. For det første handler det om inkludering. Alle mennesker har rett til å delta fullt ut i samfunnet, og nettet spiller en stadig større rolle i å tilby tjenester og informasjon til alle. En universelt utformet nettside kan sikre at alle har lik tilgang til viktig informasjon, tjenester og muligheter.

For det andre kan det gi bedre brukeropplevelser for alle. For eksempel kan en nettside med god kontrast mellom bakgrunnen og teksten være lettere å lese for alle brukere, ikke bare personer med synshemming. En nettleser som er tilgjengelig med tastatursnarveier kan også være nyttig for personer med nedsatt bevegelse, men også for alle som ønsker å navigere på nettsiden raskt.

Endelig kan universell utforming være en god forretningsstrategi. Å ha en nettside som er tilgjengelig for alle, kan øke potensielle kundebaser og bidra til å bygge et mer positivt omdømme. Det kan også bidra til å unngå diskriminering eller potensielle rettssaker mot virksomheten.

Kort sagt, universell utforming av nettsider er viktig for å sikre inkludering, gi bedre brukeropplevelser for alle og være en god forretningsstrategi.